Dołącz do nas

Dowiedz się więcej o pracy w naszej firmie

Nasz zespół to grupa pro­fe­sjo­na­li­stów, nasta­wio­nych na roz­wój zawo­dowy, któ­rzy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą inno­wa­cyjne pro­dukty o naj­wyż­szej jakości.

Czytaj więcej

Ciagły rozwój w NEWAG

Pracownicy z największym potencjałem mają możliwość osiągnięcia pozycji eksperta lub lidera. Wspieramy talenty, w zamian oczekując ciągłego dążenia do doskonalenia się.

Czytaj więcej

Praktyczne informacje dla studentów

Jeśli jesteś studentem III, IV lub V roku kierunków technicznych, otwartym na nowe doświadczenia i wyznania, zapraszamy Cię do udziału w programie praktyk.

Czytaj więcej