Kolej na ekologię

Z roku na rok rośnie ilość odpadów wytwarzanych w Nowym Sączu i okolicznych gminach. Przeciętny mieszkaniec wyrzuca w ciągu 12 miesięcy ponad 350 kg śmieci, które muszą być zagospodarowane w odpowiednich instalacjach w sposób przyjazny środowisku naturalnemu oraz zgodny z prawem krajowym i unijnym.

 

Zmieszane odpady komunalne trafiają obecnie na miejskie składowisko, które w ciągu najbliższych 3 lat zapełni się i zostanie zamknięte. Składowanie jest najmniej przyjazną środowisku i jedną z najbardziej kosztownych metod zagospodarowania. Ponadto przepisy sukcesywnie ograniczają ilość składowanych odpadów, do jedynie 10% w 2030 roku.

Brak odpowiednich instalacji do zagospodarowania odpadów to problem wielu polskich miast i gmin. Wartość tego typu inwestycji nierzadko przewyższa ich możliwości finansowe. To także główna przyczyna rosnących opłat za odpady. Nowoczesna infrastruktura do ich zagospodarowania w sposób bezpieczny i ekonomiczny stanowi również potrzebę Nowego Sącza i okolicznych gmin.

 

Proponowanym rozwiązaniem jest rozważana przez NEWAG S.A. budowa instalacji do odzysku energii. Ekologiczna elektrociepłownia wykorzystywałby odpady nienadające się do recyklingu jako surowiec do produkcji prądu i ciepła dla Nowego Sącza.

 

PLANY INWESTYCYJNE, CZYLI KOLEJ NA EKOLOGIĘ

NEWAG S.A. rozważa budowę instalacji do odzysku energii na terenie zakładu w Nowym Sączu, służącej rozwojowi firmy i miasta. Obiekt spełniający tzw. standardy BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mógłby przekształcać rocznie w prąd i ciepło 90 tys. ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Stanowiłby źródło ekologicznej energii dla zakładu i Nowego Sącza. To kolejny, po zainstalowaniu w ostatnich 2 latach farmy fotowoltaicznej, krok prowadzący do oszczędności energii i rozwijania konkurencyjności firmy.Na terenie instalacji funkcjonowałby „eko-park” ze ścieżką edukacyjną i otwartym zielonym skwerem dla mieszkańców.

POLSKIE MIASTA ODZYSKUJĄ ENERGIĘ Z ODPADÓW

W Europie funkcjonuje ponad 450 instalacji odzyskujących energię z odpadów. Część z nich zlokalizowana jest w centrach miast, w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub na terenie parków narodowych. Energię z odpadów odzyskują również polskie miasta i regiony. Ekologiczne elektrociepłownie znajdują się m.in. w Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie, Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Zabrzu oraz Krakowie. Powstają także w Olsztynie i Gdańsku. Kolejne planowane są w Zduńskiej Woli, Łodzi czy Gliwicach. Dzięki technologiom wartym kilkaset milionów złotych zagospodarowują odpady w sposób bezpieczny dla otoczenia i środowiska naturalnego, bez hałasu, uciążliwych zapachów, ograniczając przy tym zanieczyszczenie powietrza. Rozwój instalacji do odzysku energii w Polsce jest jednym ze  strategicznych założeń dokumentów rządowych związanych z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej. Wykorzystywanie na szerszą skalę ciepła z odpadów komunalnych zakłada m.in. projekt „Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”

TAŃSZA ENERGIA

Wzrost cen emisji CO2 przekłada się na wzrost opłat za energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Elektrociepłownie wykorzystujące ekologiczny surowiec w postaci odpadów nie są obciążone kosztami związanymi z handlem emisjami CO2. Produkcja energii jest tańsza, co wpływa pozytywnie na opłaty ponoszone przez mieszkańców za energię cieplną.

CZYSTSZE POWIETRZE

Nowoczesne elektrociepłownie wykorzystujące ekologiczne źródła energii wpisują się w działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza. Instalacje przekształcające w prąd i ciepło paliwo z odpadów, umożliwiają redukcję spalanego węgla nawet o 80% znacząco ograniczając emisję dwutlenku węgla. Zaawansowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że do atmosfery trafiają oczyszczone spaliny, dla których wymagania jakościowe są dużo bardziej restrykcyjne niż dla instalacji spalających węgiel.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

nienadających się do recyklingu, ograniczenie składowania

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

zastępujące węgiel i ograniczające zanieczyszczenie powietrza w mieście

TAŃSZA ENERGIA CIEPLNA

dla miasta i mieszkańców dzięki ekologicznej instalacji zwolnionej z opłat za emisję CO2

OGRANICZENIE WZROSTU OPŁAT ZA ODPADY

dzięki zmniejszeniu kosztów zagospodarowania śmieci wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych gmin

OSZCZĘDNOŚĆ W BUDŻECIE MIASTA

dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w inwestycję służącą mieszkańcom

KONTAKT

Pytania prosimy kierować na adres konsultacje@newag.pl