Zgłaszanie Zdarzeń Niebezpiecznych

Jako nadrzędny cel naszej działalności stawiamy zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych, modernizowanych, serwisowanych i utrzymywanych pojazdów szynowych ich użytkownikom i uczestnikom systemu kolejowego.

W przypadku zidentyfikowania uszkodzenia komponentu krytycznego dla bezpieczeństwa, wykraczającego ponad normalne zużycie, lub w przypadku wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego z udziałem pojazdu produkcji NEWAG S.A. prosimy o przesłanie szczegółów dotyczących zdarzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia prosimy zamieścić w formularzu dostępnym poniżej i przesłać na adresy mailowe: sekretariat@newag.pl oraz safety@newag.pl.


KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ >>>


 Państwa zgłoszenie zostanie obsłużone niezwłocznie po przekazaniu kompletu informacji, dlatego jeśli to możliwe, prosimy o przesłanie formularza uzupełnionego
o wszystkie wymagane pola.

 Niniejsza platforma służy do zgłaszania zdarzeń mogących mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego i nie służy do komunikowania i obsługi zgłoszeń gwarancyjnych.  Prosimy o korzystanie z tej formy zgłoszenia tylko w uzasadnionych przypadkach.