Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN201320142015201620172018
Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów680.511900.6111.035.473559.061789.8651.021.556
Zysk brutto ze sprzedaży138.139183.531193.40584.704104.232204.632
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)20,3%20,4%18,7%15,2%13,2%20,03%
EBITDA84.764136.695112.90448.66379.408164.390
Marża EBITDA (%)12,5%15,2%10,9%8,7%10,1%16,1%
Skon­so­li­do­wany wynik netto36.73878.48264.97111.00629.66393.401
Marża netto (%)5,4%8,7%6,3%2,0%3,8%9,1%