Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN201420152016201720182019202020212022
Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów900.6111.035.473559.061789.8651.021.556896.0851.320.087917.548963.858
Zysk brutto ze sprzedaży183.531193.40584.704104.232204.632206.481371.894192.548148.358
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)20,4%18,7%15,2%13,2%20,03%23.04%28.17%21%15.4%
EBITDA136.695112.90448.66379.408164.390163.855291.758157.00297.268
Rentowność EBITDA (%)15,2%10,9%8,7%10,1%16,1%18.29%22.1%17,1%10.1%
Skon­so­li­do­wany wynik netto78.48264.97111.00629.66393.40191.554218.93985.70622.747
Rentowność netto (%)8,7%6,3%2,0%3,8%9,1%10,0%16.6%9,3%2,4%