Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN2014201520162017201820192020202120222023
Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów900.6111.035.473559.061789.8651.021.556896.0851.320.087917.548963.8581.231.096
Zysk brutto ze sprzedaży183.531193.40584.704104.232204.632206.481371.894192.548148.358263.140
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)20,4%18,7%15,2%13,2%20,03%23,04%28,17%21%15,4%21,4%
EBITDA136.695112.90448.66379.408164.390163.855291.758157.00297.268186.119
Rentowność EBITDA (%)15,2%10,9%8,7%10,1%16,1%18.29%22.1%17,1%10.1%15.1%
Skon­so­li­do­wany wynik netto78.48264.97111.00629.66393.40191.554218.93985.70622.74795.081
Rentowność netto (%)8,7%6,3%2,0%3,8%9,1%10,0%16,6%9,3%2,4%7,7%