Kontakt dla inwestorów

Klaudia Majoch

T  + 48 572 351 130
e-mail: relacje.inwestorskie@newag.pl

Kwe­stie zwią­zane z Wal­nym Zgro­ma­dze­niem:
wza@newag.pl