NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Pięć GRIFFINÓW dla LOTOS Kolej

W sie­dzi­bie LOTOS Kolej w Gdań­sku pod­pi­sano dziś umowę pomię­dzy NEWAG S.A. a LOTOS Kolej na dostawę pię­ciu czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw GRIFFIN E4DCU-DP.   […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x