NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Biznes dla nauki, nauka dla biznesu

W dniu dzi­siej­szym w Gli­wi­cach, pod­pi­sane zostało poro­zu­mie­nie o współ­pracy pomię­dzy firmą NEWAG S.A., a Poli­tech­niką Śląską. Celem poro­zu­mie­nia jest wzmoc­nie­nie współ­pracy pomię­dzy nauką […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x