NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Premier Ewa Kopacz w fabryce NEWAG w Nowym Sączu

Należy się wielki sza­cu­nek dla tych, któ­rzy two­rzą miej­sca pracy w Polsce. „Jestem dumna z pol­skich firm, które wytwa­rzają inno­wa­cyjny pro­dukt speł­nia­jący europejskie […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x