NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG z najkorzystniejszą ofertą na 20 nowych lokomotyw dla PKP IC

29 grud­nia ogło­szono wynik prze­targu PKP Inter­city na dostawę 20 fabrycz­nie nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych oraz ich utrzy­ma­nie. Oferta NEWAG z wynikiem […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x