NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Nowa specjalność na studiach Politechniki Krakowskiej pod patronatem firmy NEWAG

Nowa spe­cjal­ność jaką jest Inży­nie­ria Pojaz­dów Szy­no­wych pro­wa­dzona jest przez Insty­tut Pojaz­dów Szy­no­wych na Wydziale Mecha­nicz­nym Poli­tech­niki Kra­kow­skiej przy współpracy […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x