NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Pierwszy Impuls 2 dla ŁKA zaprezentowany

W  Newag S.A. w Nowym Sączu zakoń­czyła się pro­duk­cja pierw­szego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Prze­woź­nik jako pierw­szy w Pol­sce otrzyma […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x