NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Prezentacja pojazdu Inspiro do sofijskiego Metra

15 listo­pada w sie­dzi­bie NEWAG S.A. w Nowym Sączu odbyła się wizyta spółki Metro­po­li­tan EAD połą­czona z pre­zen­ta­cją pojaz­dów dla nowo powsta­ją­cej linii […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x