NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Lokomotywa Griffin z Newagu podwójnym zwycięzcą konkursu DOBRY WZÓR 2016

20 paź­dzier­nika 2016r. w War­sza­wie wrę­czono nagrody w tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu Dobry Wzór orga­ni­zo­wa­nego przez Insty­tut Wzor­nic­twa Prze­my­sło­wego. Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Griffin […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x