NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG S.A. z korzystniejszą ofertą na dostawę pociągów dla SKM Trójmiasto

SKM Trój­mia­sto otwo­rzyła dzi­siaj oferty w prze­targu na zakup dwóch fabrycz­nie nowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Kry­te­rium dostawy sta­no­wiła cena (80 proc.) oraz […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x