NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Newag wyprodukuje 12 pojazdów dla Województwa Małopolskiego

Woje­wódz­two Mało­pol­skie pod­pi­sało umowę z Newag S.A. na dostawę 12 pojaz­dów szy­no­wych. Sądecka firma wypro­du­kuje nowo­cze­sne pociągi, które jesz­cze w tym roku […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x