NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Ostatni z zamówionych Impulsów przyjechał do Szczecina

12 grud­nia 2013 r. na dwo­rzec Szcze­cin Główny wje­chały pierw­sze 3 Impulsy. Dzi­siaj, 25 marca,  mar­sza­łek woje­wódz­twa Olgierd Geble­wicz ode­brał ostatni pojazd i […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x