NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. Newag daje najzdolniejszym studentom stypendia

  NEWAG już dziś roz­wija kom­pe­ten­cje stu­den­tów, by zatrud­nić naj­lep­szych absol­wen­tów. Stu­denci Poli­tech­niki Kra­kow­skiej: Elż­bieta Bołoz, Nata­lia Grzyb, Marek Kalinowski […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x