Zamawiający zdecydował się na zwiększenie ilości zamówionych EZT o dodatkowe cztery sztuki pojazdów IMPULS dla Kolei Śląskich. Kolejne Impulsy dla Kolei Śląskich | NEWAG SA

Aktualności

Kolejne Impulsy dla Kolei Śląskich

Kolejne cztery IMPULSy dla Śląska

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dziś od Województwa Śląskiego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji.

Zamawiający zdecydował się na zwiększenie ilości zamówionych elektrycznych zespołów trakcyjnych o dodatkowe cztery sztuki pojazdów IMPULS. Umowa obejmuje także świadczenie usług serwisowych.

Szacunkowa wartość opcji wynosi 156 828 000,00 zł netto.

Na skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 1 037 727 000,00 zł netto.

Dostawa dodatkowych EZT przewidziana jest na rok 2027.