Aktualności

Zbigniew Konieczek laureatem konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe” 2019

23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala w ramach pierwszej edycji plebiscytu „Polskie Nagrody Kolejowe”. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie osiągnięć w branży, a także honorowanie osób i instytucji, których działania szczególnie przysłużyły się rozwojowi kolei.  Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A, został laureatem w kategorii Biznes. Kapituła doceniła osiągnięcia i znakomite wyniki w prowadzonej działalności  na rynku kolejowym.

 „Tę nagrodę odbieram jako wyróżnienie dla całej firmy, jej 1600 pracowników. To ci ludzie swoją codzienną, mozolną pracą razem z kadrą zarządzającą spowodowali, że nasze produkty są wciąż rozwijane i wysoko oceniane.” – Prezes NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Ignacego Góry, prezesa UTK, oraz Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i związku pracodawców Railway Business Forum. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury. Zaszczytne wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach: Biznes, Innowacje, Instytucja oraz Bezpieczeństwo.

„Polska kolej nam się pięknie rozwija. Wozimy coraz więcej towarów i pasażerów. Polska kolej jest coraz bardziej innowacyjna i nowoczesna. Odpowiadają za to ludzie i instytucje, które funkcjonują na rynku kolejowym i wydaje mi się, że to, czego robimy zbyt mało to mówienie o tym i promowanie rozwiązań natury organizacyjnej i technicznej, które wdrażane są w systemie kolejowym – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Głównym celem nagród jest to, żeby wszystkim ludziom kolei, którzy są odpowiedzialni za jej rozwój i innowacje, po prostu podziękować.”

Warto nadmienić, że w konkursie kapituła kierowała się przede wszystkim kryterium szczególnych osiągnięć dla rozwoju kolejnictwa. Nominacje  otrzymują więc osoby, które z sukcesem wdrażają nowe technologie  i którzy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.