Aktualności

Umowa na dostawę pierwszych lokomotyw poruszających się 200km/h podpisana

PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Rozwijające prędkość 200 km/h pojazdy będą obsługiwać połączenia do Berlina, jak również najpopularniejsze trasy w Polsce. Warty ponad ćwierć miliarda złotych brutto kontrakt to kolejny projekt taborowy mający na celu wzmocnienie floty lokomotyw przewoźnika.

Umowa zawarta między przewoźnikiem a producentem taboru z Nowego Sącza obejmuje zakup 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją na dodatkowe 5 pojazdów. Kontrakt obejmuje również świadczenie usług ich utrzymania technicznego przez producenta. Wartość zamówienia wynosi 258,6 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji i zamówi dodatkowe lokomotywy, wartość kontraktu wzrośnie do blisko 388 mln zł brutto.

Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 200 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. NEWAG jest zobowiązany do dostarczania wszystkich lokomotyw w terminie do 42 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu nastąpi w ciągu 18 miesięcy. Producent będzie też świadczył usługi utrzymania technicznego lokomotyw na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Najpóźniej po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy okresowe na czwartym poziomie utrzymania lub wcześniej, gdy pojazdy osiągną wymagane przebiegi dla tego poziomu.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych z systemami zasilania o wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu drugiego, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Pojazdy będą również posiadać system zdalnej diagnostyki, który pozwoli na monitorowanie pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym, co przełoży się na ich efektywną eksploatację.

Cieszy mnie, że PKP Intercity ponownie podejmuje współpracę z rodzimym przedsiębiorstwem, firmą NEWAG. To pokazuje, że beneficjentem wielkich inwestycji narodowego przewoźnika są zarówno pasażerowie, którzy podróżują w coraz lepszych warunkach, ale i polscy producenci, którzy mogą rozwijać się dzięki kolejnym zamówieniom od PKP Intercity. To duży impuls prorozwojowy dla naszej gospodarki i rynku pracy. Cieszy współpraca, która pokazuje, że w Polsce są rozwijane najnowocześniejsze technologie – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Po uzyskaniu homologacji na terenie Niemiec i Czech lokomotywy planowane są do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa – Berlin, Przemyśl – Berlin, Gdynia – Berlin, Gdynia – Warszawa – Katowice – Wiedeń (na odcinku do Bohumina). Lokomotywy zostaną również wykorzystane na najpopularniejszych trasach krajowych: Warszawa – Gdynia, Warszawa – Poznań, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Katowice, Warszawa – Kraków.

Możliwości nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych pozwolą na szybsze podróże dzięki wykorzystaniu zmodernizowanych linii kolejowych, a w przyszłości również nowych linii. Pojazdy obsłużą zarówno trasy krajowe, jak i międzynarodowe, co da nam możliwość rozszerzenia oferty połączeń zagranicznych. Rozbudowa parku taborowego o następne pojazdy elektryczne będzie kolejnym krokiem na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Kontynuacja współpracy

Będą to pierwsze lokomotywy wielosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP Intercity. Jednak nie pierwsze lokomotywy od tego producenta, ponieważ pod koniec 2020 roku przewoźnik odebrał ostatnie z 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju.

Podstawowa część podpisanej w maju 2018 roku umowy zakładała dostawę 20 lokomotyw. Została rozszerzona we wrześniu 2019 roku o 10 dodatkowych pojazdów w tzw. prawie opcji. Wartość kontraktu obejmującego dostawę łącznie 30 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania technicznego pojazdów wzrosła wówczas z 367,6 mln zł brutto do 551,4 mln zł brutto. NEWAG dostarczył wszystkie pojazdy w ciągu zaledwie 11 miesięcy.

Cieszy nas podpisanie kolejnej umowy z PKP Intercity. Już niebawem do wyprodukowanych przez nas pojazdów Griffin dołączą kolejne nowoczesne lokomotywy. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne sprawią, że będą to pojazdy wyróżniające się wysokim poziomem bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu pracy dla maszynistów – zapewnia Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A.

Potężne inwestycje w lokomotywy

Podpisany właśnie kontrakt z firmą NEWAG nie jest jedynym realizowanym obecnie projektem taborowym dotyczącym lokomotyw wielosystemowych. W czerwcu br. PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 63 nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości co najmniej 200 km/h. Będzie to jeden z największych projektów taborowych w historii Spółki. Przewidziane jest także prawo opcji, w ramach którego przewoźnik będzie mógł zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Kolejne 45 lokomotyw wielosystemowych wzmocni flotę przewoźnika w ramach projektu zakupu pojazdów wraz z 38 siedmiowagonowymi składami piętrowymi typu push-pull, na zakup których PKP Intercity ogłosiło w lipcu br. postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. To kolejny dużych projektów taborowych, który Spółka zamierza zrealizować w ramach programu inwestycyjnego. Pojazdy mają być dostosowane do prędkości 200 km/h.

Dodatkowo w trakcie realizacji są trzy umowy: na zakup od czeskiej firmy CZ Loko 10 manewrowych lokomotyw spalinowych oraz na modernizację łącznie 33 lokomotyw – 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h oraz 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 na lokomotywy przystosowane również do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Ekologiczna kolej – 19 mld zł inwestycji w nowoczesny tabor

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pojazdy będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy
o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co  zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.