Aktualności

PUNKTY INFORMACYJNE NA KADUKU I STARYM MIEŚCIE

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców projektem budowy instalacji do odzysku energii z odpadów, spółka NEWAG kontynuuje organizację punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie Nowego Sącz.

Kolejne punkty informacyjno-konsultacyjne funkcjonować będą na osiedlach Kaduk i Stare Miasto. Eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.

14.03.2022, godz. 16.00-19.30 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Piramowicza 16

15.03.2022, godz. 10..30-14.00 – Centrum Sądeckiego Seniora, ul. Jagiellońska 8

W minionych tygodniach punkty dla mieszkańców zorganizowano na terenie osiedli Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawady, Przydworcowe, Centrum i Gorzków. Pod koniec ubiegłego roku w ramach działań informacyjno-konsultacyjnych odbyły się także spotkania inwestora z Radnymi Rady Miasta oraz przedstawicielami osiedli sąsiadujących z NEWAG. W planach jest organizacja bezpłatnych wyjazdów studyjnych do jednej z polskich instalacji produkującej prąd i ciepło z odpadów nienadających się do recyklingu.

Ekologiczna elektrociepłownia spełniająca tzw. standardy i wytyczne BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mogłaby powstać na terenie NEWAG oraz przekształcać rocznie w energię 90 tys. ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza i regionu. Realizacja projektu rozwiązałaby problem zagospodarowania odpadów komunalnych nienadających się już do recyklingu w kontekście wypełniającego się składowiska, które w najbliższych latach zostanie zamknięte. Obiekt stanowiłby także źródło ekologicznej i tańszej energii elektrycznej oraz cieplnej dla Nowego Sącza, w tym mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt znajduje się obecnie na wstępnym etapie analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe, logistyczne i społeczne. Weryfikacji podlega także sama lokalizacja instalacji. Żadna wiążąca decyzja w sprawie inwestycji nie zapadła. Zgodnie z przepisami, etap decyzyjny oraz formalne konsultacje z udziałem społeczeństwa odbędą się dopiero po złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.