Aktualności

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY NA ZABEŁCZU

W dniu 21 kwietnia 2022 roku na terenie osiedla Zabełcze funkcjonował będzie punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców, związany z projektem budowy instalacji do odzysku energii z odpadów.

W godzinach od 17.00 do 19.30, w siedzibie Zarządu Osiedla Zabełcze przy ul. Myśliwskiej 1, konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.

Projekt budowy instalacji do odzysku energii z odpadów na terenie zakładu NEWAG znajduje się obecnie na wstępnym etapie analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe, logistyczne i społeczne. Żadna wiążąca decyzja w sprawie inwestycji nie zapadła. Zgodnie z przepisami, etap decyzyjny oraz formalne konsultacje z udziałem społeczeństwa, mogą odbyć się po złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.