Zbigniew Konieczek – BIO

Wykształcenie

Absolwent Technikum Kolejowego w Nowym Sączu oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – Inżynieria środków transportu (magister, inżynier), a także WSB-NLU (zarządzanie w ramach studiów podyplomowych).

 

Kariera zawodowa

Z firmą Newag S.A. (Wcześniej Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego – ZNTK Nowy Sącz) związany od 43 lat. Swoją karierę rozpoczynał jako mistrz produkcji na wydziale napraw silników spalinowych, a następnie objął stanowisko kierownika działu napraw wózków wagonowych. W latach 1996-1998 pracował jako zastępca kierownika działu marketingu. W 1998 roku objął stanowisko prezesa zarządu w Kuźni Glinik Sp. z o. o. z siedzibą w Gorlicach.

Od czerwca 2001 roku, zaczął pełnić stanowisko prezesa zarządu ZNTK w Nowym Sączu (Późniejszego Newag S.A.) gdzie z sukcesem przeprowadził proces restrukturyzacji zakładu. W połowie 2001 ZNTK borykały się z opóźnieniami w wypłatach wynagrodzeń, brakiem zleceń, niewypłacalnością kontrahentów i wynikającą z tego koniecznością zwolnienia blisko tysiąca pracowników. Pierwszy etap restrukturyzacji przedsiębiorstwa pod kierunkiem Zbigniewa Konieczka trwał do 2009 i polegał głównie na redukowaniu przeterminowanych płatności i opanowaniu najpilniejszych potrzeb. Po tym okresie rozpoczyna się czas pierwszych inwestycji – remonty hal, modernizacja urządzeń, zalążki produkcji. Historyczną datą we współczesnej historii zakładu był 5 grudnia 2013 – czyli dzień debiutu Newagu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Życie prywatne

Mieszkał w pobliżu ZNTK Nowy Sącz, w których pracował jego ojciec i trzech wujków. W 2013 przeprowadził się do Kunówa

 

Nagrody i wyróżnienia