Aktualności

Nowy Impuls na warszawskich torach

W sobotę 20.07.2013 dzie­wiąty Impuls 35 we prze­ka­zany zostal Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w War­sza­wie. To ostatni pojazd wypro­du­ko­wany na potrzeby War­szawy w ramach ubie­gło­rocz­nego zamówienia.