Aktualności

Nowy Impuls już na świętokrzyskich torach

W dniu dzisiejszym na dworcu PKP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu Impuls 31WE, wyprodukowanego  przez NEWAG S.A. dla Województwa Świętokrzyskiego. Pojazd ten przeznaczony będzie do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Przypomnijmy, w dniu 7 marca 2018 r. NEWAG S.A. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Woj. Świętokrzyskiego na dostawę 2 fabrycznie nowych czteroczłonowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym (EZT). Wartość umowy opiewa na kwotę 44 378 400,00 zł brutto.

EZT Impuls odróżnia się od pozostałych pojazdów będących w zasobach samorządu zwiększoną pojemnością. Te czteroczłonowe pojazdy, pomieszczą około 400 osób, w tym dla 200 przewidziano miejsca siedzące. Nowe EZT – podobnie jak inne we flocie województwa – będą wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań ułatwiających podróżowanie, m.in. windy dla niepełnosprawnych, gniazdka elektryczne przy każdym fotelu, dostęp do Internetu, klimatyzacja, automaty biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz dużych bagaży czy też system informacji pasażerskiej. Nowością w pojazdach będą pętle indukcyjne, które umożliwią osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy a także defibrylatory, czyli przenośne aparaty, dzięki którym możliwe będzie przywrócenie poprawnego rytmu pracy serca u pasażera z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Dostarczany właśnie pociąg jest pierwszym z dwóch, które zasilą park taborowy Województwa Świętokrzyskiego, który obecnie posiada sześć trzyczłonowych Impulsów.

Dostawa drugiego EZT planowo winna nastąpić do 25 lutego 2019 roku, ale  producent – nowosądecki NEWAG S.A. zapewnia, że odbiór nastąpi jeszcze w tym roku. Termin dostawy pierwszego pojazdu wyznaczony jest w umowie na 25.10.2018, co potwierdza wywiązanie się z harmonogramu produkcji przez Wykonawcę jeszcze przed czasem i może być gwarancją wcześniejszej dostawy kolejnego pojazdu.