Aktualności

NEWAG zwiększy zdolności produkcyjne

8 marca br. NEWAG otrzymał decyzję o udzieleniu mu wsparcia na rozbudowę zakładu produkcyjnego w ramach specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Prorozwojowy projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki oraz, w odniesieniu do niektórych z nabywanych maszyn i urządzeń, w formie leasingu finansowego.

Inwestycja w gminie Nowy Sącz, której realizacja jest przewidziana na lata 2019-2021, dotyczy zakupu nieruchomości z halą produkcyjną, rozbudowy i modernizacji istniejących budynków, posiadanych linii produkcyjnych, a także nabycia maszyn oraz urządzeń. SSE Krakowski Park Technologiczny wesprze NEWAG poprzez udzielenie mu prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych, po spełnieniu określonych warunków.

Nadrzędnym celem projektu jest pełne wykorzystanie potencjału spółki w zakresie produkcji  i sprzedaży lokomotyw, elektrycznych spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych, tramwajów, a także usług związanych z modernizacją oraz remontami lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów. Inwestycja przyczyni się do optymalizacji procesu produkcyjnego pojazdów szynowych w pełni zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności kolei obowiązujących w Unii Europejskiej.