Aktualności

NEWAG z trzema umowami na targach TRAKO o wartości ponad 1 mld zł

Podczas 13. edycji gdańskich targów kolejowych TRAKO 2019 firma NEWAG S.A. podpisała  trzy kluczowe umowy dotyczące dostaw nowych lokomotyw elektrycznych.

 

We wtorek, pierwszego dnia targów, w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Podsekretarza Stanu MI Andrzeja Bittela, Krzysztofa Mamińskiego Prezesa PKP S.A., Marka Chraniuka Prezesa PKP IC oraz Zbigniewa Konieczka Prezesa NEWAG S.A. podpisane zostało oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, którego przedmiotem jest zwiększenie przedmiotu umowy na dostawę kolejnych 10 czteroosiowych lokomotyw elektrycznych Griffin. W skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty blisko 450 mln zł netto. Podczas TRAKO została zaprezentowana lokomotywa Griffin EU160-003, dwa pierwsze pojazdy odbywają testy homologacyjne na torze doświadczalnym w Żmigrodzie.

Kolejna z podpisanych umów dotyczy zamówionych przez PKP Cargo S.A. 31 egzemplarzy sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2 wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Zawarta umowa gwarantuje dostawy 31 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych, z czego 7 z nich będzie posiadało moduł dojazdowy, a 24 dwunapięciowe sztuki zostaną przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji. Dostawy lokomotyw przewidywane są na lata 2019-2022. Wartość umowy wynosi ponad pół miliarda złotych netto. Jest to jak dotychczas największy kontrakt NEWAG w historii.

Ostania z umów została zawarta pomiędzy NEWAG S.A. a spółką Rail Capital Partners. Dotyczy ona dostaw 5 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2 oraz świadczeń serwisowania. Dostawy lokomotyw zostaną wykonane w roku 2020 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Szacunkowa wartość umów wynosi blisko 80 mln zł netto.

Łączna ilość zamówionych nowych lokomotyw elektrycznych to 66 o całkowitej wartości ponad 1 mld zł.