Aktualności

NEWAG z odznaczeniem „Za Zasługi dla Wynalazczości”

W dniach 25-26 marca 2019 r. Urząd Patentowy RP zorganizował 12. edycję międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. Podczas konferencji odbyła się ceremonia wręczenia odznak honorowych „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Tegorocznym tematem przewodnim wydarzenia było hasło „Projektowanie Identyfikacji Wizualnej Przedsiębiorstwa”. Konferencja odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a współorganizatorami były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” nadawana jest innowacyjnym przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku.

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 32 mm, wykonany z tombaku złoconego i naturalnego bursztynu. Na awersie w otoku z napisem „Rzeczpospolita Polska” znajduje się ażurowe koło z bursztynu, wewnątrz którego widnieje wizerunek godła państwowego. Z kolei na rewersie w zaznaczonym okręgu jest umieszczony 4-wierszowy napis „Za zasługi dla wynalazczości”.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 r. 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, włączając się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

 

Fot. NEWAG/UPRP