Aktualności

NEWAG z największym kontraktem w historii

W dniu dzisiejszym firma NEWAG SA podpisała największy w historii kontrakt, który opiewa na kwotę ponad pół miliarda złotych netto. Zawarta umowa z PKP Cargo gwarantuje dostawy 31 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2, z czego 7 z nich będzie posiadało moduł dojazdowy, zaś 24 pojazdy będą dwunapięciowe przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji, gdzie zostaną homologowane. Dostawy lokomotyw odbywać się będą w latach 2019-2022, zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

E6ACTa DRAGON 2 to lokomotywa sześcioosiowa, zaprojektowany do prowa­dzenia ciężkich składów towarowych. Lokomotywy DRAGON 2 wykorzystują naj­nowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewniają wysoki komfort pracy maszynisty. Głównym atutem Dragona 2 jest bardzo wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą lokomotywy, efektywnym systemem antypo­ślizgowym oraz napędem na każdą oś, umożliwia prowadzenie ciężkich składów towarowych. Lokomotywa DRAGON 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomo­tywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyj­ności (TSI 2014) oraz wyposażona w ETCS poziom 2. W lokomotywie zabudowa­no przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.