Aktualności

LOTOS Kolej o DRAGONIE

LOTOS Kolej o sze­ścio­osio­wej loko­mo­ty­wie elek­trycz­nej DRAGON, eks­plo­ato­wa­nej od 3.03.2014

Żródło: trójmiasto.tv