Aktualne wydarzenia

Najbliższe istotne zdarzenia:

Brak aktualnych istotnych wydarzeń poza publikacją raportów wg. poniższego zestawienia.

I Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 21 maja 2021 roku

– skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 19 listopada 2021 roku

II Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 6 września 2021 roku

III Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 28 kwietnia 2021 roku

– skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 28 kwietnia 2021 roku