Aktualne wydarzenia

Najbliższe istotne zdarzenia:

Brak aktualnych istotnych wydarzeń poza publikacją raportów wg. poniższego zestawienia.

I. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 20 maja 2022 roku

– skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 18 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 23 września 2022 roku

III. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku

– skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku