Aktualne wydarzenia

Najbliższe istotne zdarzenia:

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) organizuje spotkanie z inwestorami i analitykami.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2024 w Nowym Sączu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 (budynek biurowy pełniący funkcję siedziby Zarządu Spółki).

Spotkanie odbędzie się po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, około godziny 12:00. Osoby, które nie będą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, proszone są o stawienie się w budynku najpóźniej o godzinie 12:00.

Spotkanie zostanie podzielone na dwie części:

Cześć I – wspólne przejście przez zakład produkcyjny Spółki,

Część II – przedstawienie przez Zarząd Spółki prezentacji dotyczącej m. in. wyników za rok 2023.

Udział w spotkaniu jest niezależny od udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. mogą w nim wziąć udział zarówno uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i osoby, które nie wezmą udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: relacje.inwestorskie@newag.pl najpóźniej w dniu 13.06.2024. W spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które zgłoszą zamiar uczestnictwa.

 

I. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 17 maja 2024 roku

– skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 15 listopada 2024 roku

II. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 13 września 2024 roku

III. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 19 kwietnia 2024 roku

– skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 19 kwietnia 2024 roku