Aktualności

Impuls 2 dla Kolei Wielkopolskich w drodze do Żmigrodu

W dniu dzisiejszym pierwszy spalinowy zespół trakcyjny produkcji NEWAG dla Kolei Wielkopolskich wyjechał z siedziby spółki na badania homologacyjne do Żmigrodu, gdzie znajduje się tor testowy Instytutu Kolejnictwa.

Zgodnie z umową podpisaną we wrześniu zeszłego roku, pomiędzy NEWAG a Kolejami Wielkopolskimi, producent zobowiązał się wyprodukować 4 fabrycznie nowe pojazdy. Dostawy będą realizowane latach 2020 – 2021 zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Pojazdy Impuls 2 będzie można spotkać między innymi na trasach z Poznania do Wągrowca i Gołańczy, a także z Poznania do Wolsztyna.

Wartość podpisanego kontraktu na dostawy czterech pojazdów wynosi ponad 77 mln zł netto.