Aktualności

KOLEJNE PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

W dniach od 2 do 4 marca 2022 roku na terenie Nowego Sącza funkcjonować będą kolejne punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców związane z projektem budowy instalacji do odzysku energii z odpadów przez NEWAG.

Punkty dostępne będą w 3 lokalizacjach,  zgodnie z harmonogramem.

2.03.2022, godz. 16.00-19.30  – ul. Żółkiewskiego 23 (Miejsce Aktywności Mieszkańców)

3.03.2022, godz. 16.00-19.30 – ul. Freislera 4a (Siedziba Zarządu Os. Gorzków)

4.03.2022, godz. 11.00-14.30 – Al. Wolności 23 (Miejski Ośrodek Kultury)

Każdorazowo, podczas 3,5 godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. To jeden z elementów działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z inwestycją.  Pod koniec ubiegłego roku odbyły się spotkania z Radnymi Rady Miasta oraz przedstawicielami osiedli sąsiadujących z NEWAG. Na początku lutego 2022 roku ponad 200 mieszkańców skorzystało z punktów informacyjno-konsultacyjnych funkcjonujących m.in. na osiedlach Nawojowska i Zawady.

Projekt znajduje się obecnie na wstępnym etapie analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe, logistyczne i społeczne. Weryfikacji podlega także sama lokalizacja instalacji. Żadna wiążąca decyzja w sprawie inwestycji nie zapadła. Zgodnie z przepisami, etap decyzyjny oraz formalne konsultacje z udziałem społeczeństwa odbędą się dopiero po złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem prowadzącym wielomiesięczną procedurę będzie wówczas Urząd Miasta Nowego Sącza, a dokumentacja zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym oraz weryfikowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, Wody Polskie czy Inspekcję Sanitarną.

Ekologiczna elektrociepłownia spełniająca tzw. standardy i wytyczne BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mogłaby powstać na terenie NEWAG oraz przekształcać rocznie w energię 90 tys. ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza i regionu. Realizacja projektu rozwiązałaby problem zagospodarowania odpadów komunalnych nienadających się już do recyklingu w kontekście wypełniającego się składowiska, które w najbliższych latach zostanie zamknięte. Obiekt stanowiłby także źródło ekologicznej i tańszej energii elektrycznej oraz cieplnej dla Nowego Sącza, w tym mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.