Aktualności

W PUNKTACH O ENERGII Z ODPADÓW

W pierwszym tygodniu lutego na terenie Nowego Sącza funkcjonować będą punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców związane z projektem budowy instalacji do odzysku energii
z odpadów. Realizację inwestycji rozważa spółka NEWAG.

Punkty dostępne będą dla mieszkańców w 3 lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem.

2.02.2022, godz. 16.00-19.30  – ul. Bora Komorowskiego 7 (SP nr 16)

3.02.2022, godz. 16.00-19.30 – ul. Kusocińskiego 4a (Świetlica osiedlowa)

4.02.2022, godz. 11.00-14.30 – Al. Wolności 23 (Miejski Ośrodek Kultury)

Konsultacje w punktach zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdorazowo, podczas 3,5-godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. To jeden z element działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z inwestycją.  W listopadzie 2021 roku odbyło się spotkanie z władzami Nowego Sącza oraz radnymi Rady Miasta. Możliwość budowy elektrociepłowni produkującej energię z odpadów była także tematem grudniowego spotkania z przedstawicielami Zarządów osiedli Nawojowska, Kaduk, Gorzków, Zawada, Szujskiego, Przydworcowe, Millenium czy Wojska Polskiego.

– Projekt jest na wstępnym etapie analiz formalno-prawnych i środowiskowych. To dla nas także okres konsultacji. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, w I kwartale br. chcielibyśmy zorganizować również bezpłatne wyjazdy studyjne do jednej z polskich elektrociepłowni wytwarzającej prąd i ciepło
z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć osobiście jak działa tego typu instalacja – mówi Łukasz Mikołajczyk, Rzecznik NEWAG S.A.

Ekologiczne elektrociepłownia spełniająca tzw. standardy BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mogłaby powstać na terenie NEWAG oraz przekształcać rocznie w energię 90 tys. ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych gmin. Docelowo dostawy odbywałby się m.in., z wykorzystaniem bocznicy kolejowej. Realizacja projektu rozwiązałaby problem zagospodarowania odpadów w kontekście wypełniającego się składowiska, które w najbliższych zostanie zamknięte. Tego typu elektrociepłownie nie są obciążone kosztami związanymi z handlem emisjami CO2. Obiekt stanowiłby więc źródło ekologicznej i tańszej energii dla zakładu oraz Nowego Sącza, w tym dla około 80% korzystających obecnie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym umożliwiłby redukcję spalanego węgla i ograniczenie emisji CO2.  Stanowiłby także pozytywny impuls do rozwoju ciepła sieciowego w mieści i nowych przyłączeń do sieci.