Aktualności

10 dodatkowych pojazdów metra Inspiro dla Sofii

Dziesięć dodatkowych trójczłonowych pojazdów metra Inspiro zamówiła spółka Metropolitan EAD, operator bułgarskiego metra w Sofii. 30 pojazdów metra jest produkowanych w konsorcjum pod nazwą „SIMETRO”, w skład którego wchodzi NEWAG S.A., Siemens Mobility GmbH Austria w Wiedniu oraz Siemens Mobility EOOD w Sofii.

W ramach podpisanej umowy z dnia 28.09.2015r.  konsorcjum, w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania, dostarczy zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz system kontroli ruchu. Wykorzystana opcja zakłada produkcję dodatkowych dziesięciu pojazdów metra. Nowe pojazdy bazują na platformie Inspiro, czyli takiej jak w pojazdach dostarczonych dla Metra Warszawskiego. Różnić je będzie, m.in. zamontowanie odbieraków prądu, ponieważ pojazdy te przeznaczone będą zarówno do jazdy w tunelach jak i na powierzchni.

Szacowana wartość prac przypadających na Spółkę NEWAG w ramach opcji wynosi 36.182.855 BGN (79.421.366,73 PLN według kursu średniego NBP na dzień dzisiejszy) netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji szacowana wartość prac przypadających na NEWAG w ramach całego przedmiotu Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 109.330.897 BGN (239.981.318,92 PLN według kursu średniego NBP na dzień 16.01.2019 r.) netto.

Dostawy pojazdów metra stanowiące przedmiot opcji zostaną wykonane przez Konsorcjum według ustalonego harmonogramu. Końcowy termin na wykonanie przedmiotu opcji wynosi 30 miesięcy od wejścia w życie opcji.

Fot. SIEMENS