Contact

Kontakt - inwestorzy

Tomasz Łaś

Radca Prawny — Dział Prawny i Rela­cji Inwestorskich

T +48 18 449 61 58
F +48 18 449 61 44
e-mail: relacje.inwestorskie@newag.pl

Kwe­stie zwią­zane z Wal­nym Zgro­ma­dze­niem:
wza@newag.pl