Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN201420152016
Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów900.6111.035.473559.061
Zysk brutto ze sprzedaży183.531193.40584.704
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)20,4%18,7%15,2%
EBITDA136.695112.90448.663
Marża EBITDA (%)15,2%10,9%8,7%
Skon­so­li­do­wany wynik netto78.48264.97111.006
Marża netto (%)8,7%6,3%2,0%