NEWAG group

DLA INWESTORÓWWALNE ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenia

WZA 06.06.2018 — 13.06.2018

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZA 06.06.2018

Pro­jekty uchwał ZWZA 06.06.2018

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZA NEWAG 06.06.2018

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZ 06.06.2018

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

Pod­jęte uchwały ZWZ NEWAG S.A. 13.06.2018

Pod­jęte uchwały ZWZ NEWAG S.A. 06.06.2018

WZA 06.06.2017

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZA 06.06.2017

Pro­jekty uchwał ZWZA 06.06.2017

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZ 06.06.2016

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZA NEWAG 06.06.2017

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

Pod­jęte uchwały ZWZ NEWAG S.A. 06.06.2017

NWZA 20.12.2016

Ogło­sze­nie NEWAG NWZA 20 12 2016

Pro­jekty uchwał NWZA 20.12.2016

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na NWZ 20.12.2016

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na NWZA NEWAG 20.12.2015

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

Uchwały pod­jęte przez NWZA NEWAG S.A. z dnia 20.12.2016

WZA 28.06.2016

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZA 28 06 2016

Pro­jekty uchwał ZWZA 28.06.2016

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZ 28.06.2016

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZA NEWAG 28.06.2015

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

WZA 01.06.2015

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZ 01.06.2015

Pro­jekty uchwał ZWZ 01.06.2015

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZ 01.06.2015

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZ NEWAG 01.06.2015

Pod­jęte uchwały ZWZ 01.06.2015

NWZA 05.05.2015

Ogło­sze­nie o zwo­la­niu NWZ NEWAG S.A. 05.05.2015

Pro­jekty uchwał NWZ NEWAG S.A. 05.05.2015

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na NWZ NEWAG 05.05.2015

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji NWZ NEWAG S.A. 05.05.2015

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na NWZ 05.05.2015

WZA 17.06.2014

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZA 17.06.2014

Pro­jekty uchwał ZWZA 17.06.2014

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZA NEWAG 17.06.2014

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZA 17.06.2014

WZA 17.06.2014

Ogło­sze­nie NEWAG ZWZA 17.06.2014

Pro­jekty uchwał ZWZA 17.06.2014

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na ZWZA NEWAG 17.06.2014

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na ZWZA 17.06.2014

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji

Uchwały pod­jęte na ZWZA 17.06.2014

NWZA 25.11.2014

Ogło­sze­nie o zwo­la­niu NWZ NEWAG S.A. 25.11.2014

Pro­jekty uchwał NWZ NEWAG S.A. 25.11.2014

Doku­men­ta­cja przed­kła­dana do roz­pa­trze­nia na NWZ NEWAG 25.11.2014

For­mu­larz peł­no­moc­nic­twa i instruk­cji do gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­nika na NWZ 25.11.2014

Infor­ma­cja o ilo­ści akcji NWZ NEWAG S.A. 25 11 2014

Uchwały pod­jęte na NWZ NEWAG w dniu 25.11.2014

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x