Rada nadzorcza

Prze­wod­ni­czący:
Kata­rzyna Szwarc

Wice­prze­wod­ni­czący
Piotr Chaj­de­row­ski

Sekre­tarz
Agnieszka Pysz­czek

Człon­ko­wie:
Piotr Pale­nik
Katarzyna Polak

Katarzyna Szwarc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae) oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych.   W latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od 2013 r. do 2020 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie pełnione funkcje: Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu SOHO Development S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Agnieszka Pyszczek

Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej Kierunku Finanse i Bankowość (1998). Na początku drogi zawodowej (1998-2001) pracowała w firmach audytorskich Misters Audytor sp. z o.o. oraz System Rewident sp. z o.o., gdzie zdobyła doświadczenie w obszarze księgowości oraz badania sprawozdań finansowych. Od 2001 roku jest związana ze spółkami należącymi do przedsiębiorcy i inwestora Zbigniewa Jakubasa, w tym spółkami z Grupy Kapitałowej Multico, gdzie pracowała jako główny księgowy oraz dyrektor finansowy, a obecnie pełni funkcje prokurenta w Multico sp. z o.o. Agnieszka Pyszczek jest również członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek Mennica Polska S.A., Newag S.A., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich TFI S.A. W latach 2016- 2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym w 2018 r. była oddelegowana z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2018-2019 była zatrudniona w tych spółkach na stanowisku dyrektora ds. finansowych i pełniła funkcję prokurenta. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment Sp. z o.o., w latach 2011-2017 była Członkiem Rady Nadzorczej New Century Arts S.A., 2011-2017 Członkiem Rady Nadzorczej Maxer S.A. w upadłości, w latach 2005-2007 Członkiem Zarządu Grupy Komunikacyjnej Pasażer Sp. z o.o., w latach 2005-2009 Członkiem Rady Nadzorczej Feroco S.A.,; w latach 2020-2021 funkcję Prokurenta, a w latach 2006-2009 Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o.

Piotr Chajderowski

Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja – finanse przedsiębiorstw. Od kwietnia bieżącego roku pełni funkcję doradcy prezydenta Pracodawców RP ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 2014 – 2017 współpracował z Grupą WorkService S.A. Wcześniej w latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego – Deutsche Binnenreederei AG w Berlinie (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregu strategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej obejmuje m.in. spółkę Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełnił funkcje zarządzające m.in. w Zakładach Metalurgicznych „Skawina” S.A. W latach 1995 – 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Piotr Chajderowski był członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Action S.A., członkiem Rady Nadzorczej MLP Group S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy” oraz przyznanego przez Instytut Lecha Wałęsy Orła Polskiego Biznesu w kategorii transport i logistyka dla najlepszych firm reprezentujących kapitał polski na terenie Niemiec. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.

Pan Piotr Chajderowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk.

Piotr Palenik

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako analityk akcji w domach maklerskich HSBC i ING a następnie jako zarządzający funduszami w TFI Capital Partners i Opoka TFI. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Newag SA, Ronson Development SE (spółki publiczne) oraz Ekoplast SA (spółka nienotowana) a w przeszłości był również członkiem rad nadzorczych Cambridge Chocolate Technologies SA i Noobz from Poland. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego, certyfikat CFA oraz zdany egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Pan Piotr Palenik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk.

Katarzyna Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym i compliance w Union Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013 – 2016 zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru w Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W czerwcu 2016 roku powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od maja 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A. W okresie od maja do listopada 2016 r. delegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A.