NEWAG group

DLA INWESTORÓWDANE FINANSOWE

Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN

2013

2014

2015

Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów 680.511 900.611 1.035.473
Zysk brutto ze sprzedaży 138.139 183.531 193.405
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) 20,3% 20,4% 18,7%
EBITDA 84.764 136.695 112.904
Marża EBITDA (%) 12,5% 15,2% 10,9%
Skon­so­li­do­wany wynik netto 36.738 78.482 64.971
Marża netto (%) 5,4% 8,7% 6,3%

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x