NEWAG group

DLA INWESTORÓWDANE FINANSOWE

Dane finansowe

Skon­so­li­do­wane dane w tys. PLN

2014

2015

2016

Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów 900.611 1.035.473 559.061
Zysk brutto ze sprzedaży 183.531 193.405 84.704
Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) 20,4% 18,7% 15,2%
EBITDA 136.695 112.904 48.663
Marża EBITDA (%) 15,2% 10,9% 8,7%
Skon­so­li­do­wany wynik netto 78.482 64.971 11.006
Marża netto (%) 8,7% 6,3% 2,0%

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x