NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Newag SA zmodernizuje wagony dla PKP Intercity

15 lipca 2016 r. została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Newag SA a PKP Inter­city SA na moder­ni­za­cję wago­nów. Na pod­sta­wie umowy Newag […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x