NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

140-lecie NEWAG

W dniu 5 wrze­śnia w Krynicy-Zdrój miał miej­sce uro­czy­sty jubi­le­usz 140-lecia naszej firmy. Dzię­ku­jemy wszyst­kim obec­nym i zapra­szamy do obej­rze­nia galerii zdjęć.

więcej

Pasażerowie z opolskiego testują Impulsa

W dniu dzi­siej­szym odbyły się pierw­sze jazdy testowe z  pasa­że­rami  pierw­szego trzy­czło­no­wego pojazdu Impuls 36WEa wypro­du­ko­wa­nego dla Woje­wódz­twa Opol­skiego przez […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x