NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Nowoczesne Impulsy Newagu dla Małopolski

28 listo­pada 2016 r. Newag S.A. ofi­cjalne prze­ka­zał Woje­wódz­twu Mało­pol­skiemu sześć pojaz­dów z rodziny Impuls. Uro­czy­stość, odby­wa­jącą się na Dworcu Głównym […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x