NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG podpisuje umowę z NCBiR

W dniu 5 maja 2016, NEWAG S.A. pod­pi­sał umowę z Naro­do­wym Cen­trum Badań i Roz­woju (NCBiR) na pod­sta­wie któ­rej NCBiR dofi­nan­suje pro­jekt realizowany […]

więcej

Newag wyprodukuje 12 pojazdów dla Województwa Małopolskiego

Woje­wódz­two Mało­pol­skie pod­pi­sało umowę z Newag S.A. na dostawę 12 pojaz­dów szy­no­wych. Sądecka firma wypro­du­kuje nowo­cze­sne pociągi, które jesz­cze w tym roku […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x