NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

222Ma oficjalnie przekazane Województwu Podkarpackiemu

Dnia 5 kwiet­nia br. na Dworcu Głów­nym w Rze­szo­wie odbyło się ofi­cjalne prze­ka­za­nie dwóch Spa­li­no­wych Zespo­łów Trak­cyj­nych 222Ma wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x