NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity za ponad 367 mln zł

PKP Inter­city pod­pi­sało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Kon­trakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. […]

więcej

NEWAG z jedyną ofertą w przetargu na dostawy 5 EZT dla Woj. Pomorskiego

W dniu dzi­siej­szym firma NEWAG S.A. jako jedyna zło­żyła ofertę w prze­targu ogło­szo­nym przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego na dostawy 5 pięcioczłonowych  […]

więcej

Skrócenie terminu modernizacji lokomotyw 311Da dla PKP LHS

W lipcu 2017 roku została pod­pi­sana umowa pomię­dzy PKP Linia Hut­ni­cza Sze­ro­ko­to­rowa spółka z o.o. a  NEWAG S.A.. Jej przed­mio­tem jest […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x