NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji z rozwiązaniami Autodesk

NEWAG opty­ma­li­zuje pro­ces projektowo-produkcyjny dzięki zasto­so­wa­niu sys­temu PDM Auto­desk Vault i jego inte­gra­cji z sys­te­mem ERP. Inte­gra­cja sys­temu do zarzą­dza­nia doku­men­ta­cją pro­jek­tową i systemu […]

więcej

NEWAG wyprodukuje 20 lokomotyw elektrycznych dla PKP IC

W dniu dzi­siej­szym Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza  w cało­ści odda­liła zło­żone odwo­ła­nie w prze­targu na dostawę 20 loko­mo­tyw elek­trycz­nych dla PKP IC, tym […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x