NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Vulcano na Sycylii

W dniu 19.12.2015 w Kata­nii  na Sycy­lii nastą­piło ofi­cjalne  prze­ka­za­nie  pojaz­dów Vul­cano wypro­du­ko­wa­nych w Newag S.A.  dla  Fer­ro­via Cir­cu­met­nea (FCE) zgod­nie z umową […]

więcej

Pierwsze polskie Impulsy we Włoszech

W dniu 10.12.2015 pod­pi­sana została umowa ramowa oraz pierw­sza umowa wyko­naw­cza  pomię­dzy FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.- „FSE”, […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x